els nostres serveis

 

Quan s’ha de començar un projecte nou, de zero, o ja està en marxa, però ha quedat en punt mort, una visió externa pot aportar-li l’empenta que necessita per començar a rodar.

Per això i perquè coneixem molt bé el sector, la nostra funció és fer de paraigües per tal de recollir sota el mateix lloc les diferents necessitats d’un projecte i executar-lo per complir els objectius.

A EMPEIR, col·laborem estretament amb enginyeries de primer nivell que confien en la nostra experiència per desenvolupar una o vàries parts d’un projecte global.

 

SOM ESPECIALISTES EN:

Enginyeria de procés

Clean utilities

black utilities

robòtica

comunicació industrial

electricitat

postvenda i manteniment

sistemes de control

Enginyeria de procés

T’assessorem aportant la nostra experiència en el disseny de processos, especialment de líquids. Disseny de dipòsits i reactors escollint el tipus de camises i ubicació de les tubuladures, disseny de sistemes de bombeig i transferència de producte, etc.

Robòtica

El futur passa per apostar per processos combinats de sistemes més tradicionals de manipulació amb sistemes robotitzats que evitin riscos laborals i garanteixin un estàndard de qualitat més constant.

Clean Utilities

Col·laborem en l’elecció dels equips de producció, dimensionem els dipòsits d’emmagatzematge i els anells de distribució de sistemes d’aigua purificada (PW), aigua per injecció (WFI) i vapor net (CS).

Black Utilities

Dissenyem la millor arquitectura tenint en compte les produccions necessàries, l’eficiència energètica o la fiabilitat dels sistemes. Dimensionem els grups de bombeig, dimensionem els traçats de tubs, estudiem les compensacions de dilatació, pensem la suportació i escollim els aïllaments.

Comunicació industrial

Dissenyem l’arquitectura de la xarxa de comunicacions tenint en compte les necessitats d’IT / OT aplicant els criteris de l’estat de l’art en ciberseguretat.

Electricitat

Pensem la millor arquitectura tenint en compte les diferents fonts d’alimentació necessàries per assegurar el procés. Proposem estratègies per millorar la fiabilitat de la instal·lació amb diferents tipologies de SAI. Estudiem la posició dels quadres de distribució de potència i aportem criteri en l’elecció dels sistemes de monitorització de la instal·lació.

Postvenda i manteniment

Un cop feta la instal·lació i la posta en marxa, es pot començar a treballar l’endemà mateix.

Un servei postvenda àgil, implicat i eficient és fonamental.

La nostra vocació de servei fa que t’acompanyem en tot moment davant les possibles incidències tècniques que puguin sorgir en qualsevol de les instal·lacions que hi hagi en marxa.

Sistemes de control

Els sistemes de control són una part important del procés i determinen la relació entre l’operari i el procés en sí.

Dissenyant una arquitectura adaptada a les necessitats específiques de cada procés aconseguim una millor experiència d’usuari i minimitzem errors.

A EMPEIR fabriquem sistemes a mida.

Conèixer a fons, tant el producte com el procés, és essencial per trobar la solució a mida perquè el resultat sigui el desitjat.

Tot i que ens trobem en entorns i mercats amb un alt nivell d’exigència i estandardització de processos, a EMPEIR controlem totes les variables per a complir amb els objectius i arribar als resultats desitjats.

Explica’ns el teu projecte, trobarem la millor solució.

EL COMPROMÍS D'EMPEIR:
SOFTWARE DE CONTROL
||
FÀCILMENT VALIDABLE
||
DOCUMENTACIÓ
||
PRODUCTE ESPECIALITZAT
||
BONA QUALITAT I ROBUSTESA
||
FUNCIONALITAT
||
COSTOS D'EXPLOTACIÓ BAIXOS